NOTA PRAWNA

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

© Copyright Park Wodny “Mamut”, Wola Rębkowska, Polska 2014 – 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w niniejszym serwisie Park Wodny “Mamut”, stanowią własność intelektualną Parku Wodnego “Mamut” i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich kopiowanie lub inne wykorzystywanie dla celów komercyjnych, a także dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych) bez uprzedniej pisemnej zgody Parku Wodnego “Mamut” są zabronione.

Niektóre elementy zdjęciowe serwisu Parku Wodnego “Mamut” są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego nie są dostępne żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej Parku Wodnego “Mamut” oraz podmiotów trzecich.

Poniższe logo do pobrania w niezmienionej formie.

Park_wodny_mamut_logo

Park_wodny_mamut_logo.PNG

Park_Wodny_Mamut_logo_2016.PDF